Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Tuấn Trần
2,000,000 VND
2
Gia Bảo
1,170,000 VND
3
Hà Minh Hiếu
1,000,000 VND
4
Tân
1,000,000 VND
5
0911441725
800,000 VND
6
yeuthanhnham
800,000 VND