Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Hà Minh Hiếu
1,800,000 VND
2
Dương Hoài Tỷ
1,700,000 VND
3
Nguyễn Hoà Bình
1,500,000 VND
4
Nguyễn Đăbg Khoa
1,300,000 VND
5
Quốc Bảo Nguyễn
950,000 VND
6
Sơn Trường
850,000 VND