Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Nguyễn Trung
4,220,000 VND
2
Đức Thắng
2,200,000 VND
3
HShsbvdjn
1,700,000 VND
4
Khoai Tây Chiên
1,550,000 VND
5
Phi
1,450,000 VND
6
Trần Quang
1,300,000 VND