VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

Play
Bạn còn đ.

Lượt Quay Gần Đây

Tài Khoản Giải Thưởng Thời gian
*****n Quân Trúng Bạn đã trúng 14 kim cương 4 giờ trước
*****24df Trúng Bạn đã trúng 110 kim cương 5 giờ trước
*****24df Trúng Bạn đã trúng 110 kim cương 5 giờ trước
***** Cường Trúng Bạn đã trúng 10 kim cương 8 giờ trước
*****guyen Trúng Bạn đã trúng 12 kim cương 1 ngày trước
*****guyen Trúng Bạn đã trúng 12 kim cương 1 ngày trước
*****123 Trúng Bạn đã trúng 13 kim cương 1 ngày trước
*****123 Trúng Bạn đã trúng 9 kim cương 1 ngày trước
***** Trúc Trúng Bạn đã trúng 15 kim cương 2 ngày trước
***** Trúc Trúng Bạn đã trúng 10 kim cương 2 ngày trước
*****nxi Trúng Bạn đã trúng 15 kim cương 4 ngày trước
*****nxi Trúng Bạn đã trúng 14 kim cương 4 ngày trước
*****nxi Trúng Bạn đã trúng 9 kim cương 4 ngày trước
*****nxi Trúng Bạn đã trúng 12 kim cương 4 ngày trước