Tài Khoản Free Fire:

100% acc đúng tài khoản, mật khẩu 
Hạn chế thêm hoặc gỡ email tránh bị khóa acc. Ae thêm sdt của mình vào là ok
Vui lòng nhắn tin hỗ trợ để lấy mẹo đổi mật khẩu tránh bị khóa acc
Nếu bị khoá theo những vẫn đề trên shop ko hỗ trợ